Aquatherm Praha

Na pražském výstavišti PVA EXPO se v termínu od 19.04.2022 do 22.04.2022 konal další ročník veletrhu Aquatherm Praha, kterého jsme se za  Protur  úspěšně zúčastnili. Veletrh je zaměřen zejména na zařízení a technologie vodohospodářského segmentu. Naše společnost zde prezentovala dvě hlavní typové řady modifikovaných turbín, kterými jsou PROTUR 300 a PROTUR 600. V průběhu výstavy jsme o naše produkty zaregistrovali skutečně obrovský zájem ze strany odborné i laické veřejnosti a zejména ze strany potenciálních koncových uživatelů. Jednoznačně se ukázalo, že vzhledem k současné situaci bezpečnosti energetického sektoru nejenom států EU, je náš produkt považován za velmi vhodné, logické a výhodné řešení v rámci decentralizovaného způsobu výroby elektrické energie. V průběhu výstavy proběhlo mnoho zajímavých setkání, jak partnerských např. se zástupci ČVUT Praha, tak především s klíčovými odběrateli, mezi nimiž je možné zmínit např.  společnosti  ČEZ, a.s., PVS Praha, Orlen Unipetrol a další.