Prezentace v elektrárně Ledvice

Ve čtvrtek 4. června 2020 proběhla za účasti generálního ředitele Pavla Cesneka a manažerů Miloše Janečka a Petra Frydrycha v areálu Elektrárny Ledvice  (ČEZ, a.s.) slavnostní prezentace systému čtyř turbín PROTUR. Ty byly v chemické úpravně vod ledvické elektrárny zprovozněny v únoru roku 2020 a slouží zde k ekologické výrobě elektrické energie primárně využívané k osvětlení areálu.

Účastníci akce se zároveň seznámili i s možnostmi průmyslových instalací těchto turbín a mohli si prohlédnout stávající varianty využití vyrobené elektrické energie prostřednictvím bateriového úložiště nebo fázování elektřiny přímo do rozvodné sítě.
Prezentace se kromě jiných zúčastnili například náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Marian Piecha, první náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého Kraje Martin Klika a řada dalších významných hostů a podnikatelů, kteří ocenili inovativní řešení turbín a jejich ekologický přínos.

Další instalace turbín PROTUR určené pro skupinu ČEZ, konkrétně na jejich tepelných elektrárnách Prunéřov a Mělník, budou realizovány v blízké budoucnosti.