PROTUR MÍŘÍ NA ŠUMAVU

Zkušebna PROTUR, 30. 05. 2024

Na jaře letošního roku se na nás obrátili s žádostí seznámit se s naší mikro vodní turbínou PROTUR pan Martin Rek a paní Petra Varausová, kteří zastupují ENERKOM Šumavsko, z.s. Jelikož rádi představujeme naši technologii, protože ji považujeme za unikátní, jsme na ni hrdí a jsme také hrdí na práci celého týmu, který se podílí na jejím vývoji a instalacích, potěšil nás jejich zájem a společně jsme začali plánovat návštěvu. ENERKOM Šumavsko zahrnul svoji cestu k nám do svého dvoudenního putování po obnovitelných zdrojích v Česku a Rakousku, kdy se zaměřil na možnost „vidět zdroje energie na vlastní oči“, setkat se s provozovateli a přemýšlet o přenositelnosti do oblasti Šumavy.

Ve čtvrtek 30. května vjel do areálu společnosti ŽĎAS autobus plný šumavských energetiků doprovázený několika osobními automobily. Po vřelém uvítání jsme se sešli ve velké zasedačce u generálního ředitele, kde jsme prezentovali nejen PROTUR, ale také další zajímavé možnosti, které naše Divize Energetických projektů může municipalitám a komunitám v rámci výroby elektrické energie nabídnout. Vedle mikro vodního zdroje byla představena a  zaujala možnost zplyňování komunálního odpadu.

Následovalo samotné setkání s naší turbínou na zkušebně. A musíme dodat, že PROTUR sklidil obdiv a dokonce i potlesk. A my jsme cítili hrdost, že můžeme prezentovat kvalitní, poctivou práci, že se můžeme pochlubit naším ryze českým produktem, který, jak sdělovali i naši hosté, má své místo mezi obnovitelnými zdroji energie v rámci České republiky.

Už nyní víme, že se brzy na Šumavě potkáme a PROTUR odprezentujeme v rámci místních energetických skupin.

Děkujeme všem, kteří nám s návštěvou tak početné skupiny pomohli, tedy  nejen našemu týmu z Divize Energetických projektů,  ale také týmu sekretariátu generálního ředitele ŽĎASu a rovněž také týmu ostrahy ŽĎASu. Kolegové, díky moc za společnou organizaci!