PROTUR se představil na jednání pracovních skupin Sdružení místních samospráv v Třeboni

Díky naší spolupráci se Sdružením místních samospráv, kterou jsme začali rozvíjet v létě letošního roku, jsme byli jako host pozváni, abychom představili mikro vodní zdroj PROTUR  na výjezdním jednání pracovní skupiny pro životní prostředí a zemědělství a pracovní skupiny pro energetiku Sdružení místních samospráv. Jednání se konalo v krásné historické Třeboni ve dnech 25 – 26. října 2023.

PROTUR a obecně energetické projekty ŽĎASu vzbudily mezi účastníky velký zájem a témata jako komunální energetika, cirkulační ekonomika a kontext nového zákona LEX OZE II vyvolaly několika hodinovou diskuzi, na které jsme se starosty a zástupci různých obcí z celé České republiky a s europoslancem panem Stanislavem Polčákem, který je předsedou pracovní skupiny pro energetiku, debatovali o možnostech, které naše energetická divize přináší a nabízí. Kromě hydroenergetického potenciálu jednotlivých lokalit a možného využití PROTURu v rámci obecní energetiky jsme řešili i likvidaci a zplyňování komunálních odpadů, energetickou samostatnost obcí a měst.

Těší nás spolupráce s tímto sdružením, velký zájem jednotlivých municipalit a těšíme se na budoucí společné projekty.

 

https://www.smscr.cz/pracovni-skupiny/ps-pro-zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/aktuality/do-jiznich-cech-zamirily-pracovni-skupiny-pro-energetiku-a-zivotni-prostredi-a-zemedelstvi-3414cs.html