Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje navštívila zkušebnu PROTUR

Zkušebna PROTUR, ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou, březen 2024

Se středočeskou obcí Pátek u Poděbrad spolupracujeme aktuálně na pilotním projektu komunální instalace čtyř turbín PROTUR. V souvislosti s tímto projektem jsme společně se starostou obce Pátek panem Buluškem uspořádali prezentaci plánované instalace a návštěvu naší zkušebny PROTUR pro paní Janu Skopalíkovou, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. K prezentaci, která proběhla dne 4. března 2024, se připojilo i několik dalších zástupců ze středočeských obcí, kteří mají o využití našeho mikro vodního zdroje v rámci komunální energetiky zájem. Během setkání se mezi účastníky rozvinula živá a přínosná diskuze o komunitní a komunální energetice, realizaci mikro vodních obnovitelných zdrojů, souvisejících překážkách, které musíme překonávat v souvislosti s instalacemi do vodních toků, a možné podpoře  ze strany Středočeského kraje.