Slavnostní otevření zkušebny turbín PROTUR

ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou

Ve čtvrtek 3. června 2021 se za účasti význačných hostů uskutečnilo ve firmě ŽĎAS slavnostní otevření nové zkušebny turbín PROTUR, která bude sloužit k dalšímu vývoji a zkouškám těchto jedinečných zařízení.

Současně bude tato zkušebna, která je kromě jiného vybavena i výkonným čerpadlem s průtokem vody o objemu až 300 l/s, využívána i pro montáž a zkoušky sériově vyráběných turbín určených pro zákazníky ze všech koutů světa.

V neposlední řadě budou tyto prostory sloužit i jako showroom pro prezentaci našich produktů.