Konference Voda, stavba a voda 2020 – 2022

Dne 21.06.2022 se na půdě Fakulty stavební ČVUT uskutečnila konference Voda, stavba a voda 2020 – 2022, kterou pořádal Český svaz stavebních inženýrů. Protur se stal partnerem této konference, který měl také podíl na jejím uspořádání.

Konference si vytyčila za cíl potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí. Rovněž chtěla upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou. Součástí konference bylo mnoho zajímavých přednášek a návazných diskuzí, včetně prezentace našich turbín PROTUR.  Ty představil v rámci svého příspěvku ředitel Divize energetických projektů pan Lukáš Chmel.