uvodni obrazek

PROTUR

Systém PROTUR Turbine (Precession ROlling TURbine) je vylepšená bezlopatková odvalovací turbína s nulovým ekologickým dopadem na životní prostředí a klimatické změny. V porovnání se solárním a větrným řešením mají turbíny PROTUR nulový ekologický dopad a jsou nepřetržitým zdrojem elektrické energie v režimu 24/7/365, a to s minimální potřebou údržby při provozu.

Společnost PROTUR se zaměřuje na velmi malé vodní zdroje, které nejsou běžně dostupnými technologiemi využitelné. Platí to jak o různých průmyslových provozech jako jsou stanice ČOV, LOV, chladicí okruhy tavicích pecí nebo elektráren, vodárenská zařízení, nová nebo stará důlní díla, tak o přírodních vodotečích, rybnících, sádkách, zavlažovacích kanálech, jezech, přehradách, vodních nádržích, koupalištích a dalších vodních zdrojích s dostatečným spádem a průtokem vody. Návrhy spojené s posouzením konkrétní instalace provádíme ve velmi krátké době. K dispozici máme vlastní projektanty a spolupracujeme rovněž i s různými odbornými pracovišti. Nabízíme projektové dodávky našich turbín na klíč.

Vlastní princip systému PROTUR Turbine byl vynalezen Miroslavem Sedláčkem koncem 20. století. Technické zdokonalení původního odvalovacího principu provedly společnosti P.F – Economy consulting a ŽĎAS, a.s.

Pro potřeby dalšího výzkumu, vývoje, prezentace a zkoušek turbín PROTUR slouží moderně vybavená zkušebna, která byla vybudována ve firmě ŽĎAS, a.s. a uvedena do provozu v červnu roku 2021.

V současné době není nikde na trhu srovnatelné mikro-energetické zařízení a systém PROTUR je proto nyní celosvětově chráněn všemi potřebnými patenty.

KONTAKT

Petr Frydrych, MBA


frydrych@protur-turbine.com

Miloš Janeček

+420 724 259 934
janecek@protur-turbine.com

Lukáš Chmel, MBA


chmel@protur-turbine.com