uvodni obrazek

PROTUR

Systém PROTUR Turbine (Precession ROlling TURbine) je název vylepšené bezlopatkové odvalovací turbíny s nulovým ekologickým dopadem na životní prostředí a klimatické změny.

Základní výhodou systému PROTUR je jeho schopnost efektivně pracovat s malými průtoky vody a nízkými spády, například jen 40 cm a vyrábět odpovídající energii. V porovnání se solárním a větrným řešením mají PROTUR turbíny nulový ekologický dopad a jsou nepřetržitým zdrojem energie s bezúdržbovým provozem a mobilním řešením. V případě většího průtoku může být do jednoho společného výstupu integrováno více jednotlivých strojů. Jednoduchá instalace může být dokončena během několika dní bez velkého počtu odborného personálu.

Společnost PROTUR se zaměřuje na velmi malé vodní zdroje, které nejsou běžně dostupnými technologiemi využitelné. Platí to jak o různých průmyslových provozech, tak o přírodních podmínkách. Návrhy na konkrétní instalaci provádíme ve velmi krátké době a ve spolupráci s různými odbornými pracovišti.

Systém PROTUR Turbine byl vynalezen Miroslavem Sedláčkem koncem 20. století. Technické zdokonalení původního odvalovacího principu provedly společnosti P.F – Economy consulting a ŽĎAS, a.s.

V současné době není nikde na trhu srovnatelné mikro-energetické zařízení a systém PROTUR je nyní celosvětově chráněn patentem.

KONTAKT

Petr Frydrych, MBA


frydrych@protur-turbine.com

Miloš Janeček

+420 724 259 934
janecek@protur-turbine.com

Lukáš Chmel, MBA


chmel@protur-turbine.com