Přeskočit na obsah
uvodni obrazek

PROTUR

Systém PROTUR Turbine (Precession ROlling TURbine) je vylepšená bezlopatková odvalovací turbína s nulovým ekologickým dopadem na životní prostředí a klimatické změny. Je  bezúdržbovým nepřetržitým zdrojem elektrické energie  pracujícím v režimu 24/7/365.

Vlastní princip systému PROTUR Turbine byl vynalezen Miroslavem Sedláčkem koncem 20. století. Technické zdokonalení původního odvalovacího principu provedly společnosti P.F – Economy consulting a ŽĎAS, a.s. Pro potřeby dalšího výzkumu, vývoje, prezentace a zkoušek turbín PROTUR slouží moderně vybavená zkušebna, která byla vybudována ve firmě ŽĎAS, a.s. a uvedena do provozu v červnu roku 2021. V současné době není nikde na trhu srovnatelné mikro-energetické zařízení a systém PROTUR je proto nyní celosvětově chráněn všemi potřebnými patenty.

PROTUR se zaměřuje na velmi malé vodní zdroje, které nejsou běžně dostupnými technologiemi využitelné. Platí to jak o různých průmyslových provozech, tak o přírodních podmínkách.

Návrhy na konkrétní instalaci provádíme ve velmi krátké době a ve spolupráci s různými odbornými pracovišti.

                                                      

KONTAKT

Petr Frydrych, MBA


frydrych@protur-turbine.com

Miloš Janeček

+420 724 259 934
janecek@protur-turbine.com

Lukáš Chmel, MBA


chmel@protur-turbine.com