Čistírna odpadních vod elektrárny Prunéřov

ČEZ, a.s., pojistkové nádrže ČOV

Turbíny jsou umístěny na odtoku vyčištěné vody do řeky Ohře. Vyrobená elektrická energie je ukládána do bateriového úložiště a následně využívána k osvětlení areálu pojistkových nádrží. Instalace je vybavena vzdáleným přístupem pro on-line monitoring provozu.