Okruh chladicích věží doplněný solárními panely

ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou

Turbína je součástí okruhu chladicích věží elektrických obloukových pecí. Energie je ukládána do bateriového úložiště a následně využívána k osvětlení objektu čerpací stanice. Instalaci doplňuje solární panel.