Aktuální výkon

Spád
1 m
Průtok vody
100 l/s
Výkon
0,5 kW
Denní výroba
12 kWh

Hlavní výhody

19 12 ŽĎAS - PROTUR - Instalace na sádkách Kinský LQ-4

Srovnání

Srovnání výrobní ceny kWh při ročním a desetiletém provozu zařízení.

PROTUR 500
2,41 €
0,31 €
WIND local
3,32 €
0,36 €
SOLAR home
4,24 €
0,57 €
GASOLINE gen
2,43 €
1,54 €

Perspektiva využití

Průmyslové instalace – čističky odpadních vod, okruhy chladicí a užitkové vody v průmyslových podnicích, vodárenská zařízení, čerpání a čištění důlních vod při důlní činnosti

Rybářství – sádky (kde je výroba energie spojena s provzdušňováním vody), přítoky a odtoky z rybníků a dalších umělých nádrží. Turbíny PROTUR je možné instalovat do kaskád.

Zemědělství – zavlažovací kanály

Lesnictví – základní výroba elektrické energie v místech, kde není nebo nemůže být její dodávka zajišťována z rozvodné sítě (např. CHKO). K ukládání vyrobené energie jsou použita samostatná ostrovní úložiště.

K instalaci systému PROTUR jsou vhodné všechny potoky, řeky, přehrady, jezy, kanály a další zdroje tekoucí vody s dostatečným spádem a průtokem vody.

Technické detaily

Základní výhodou systému PROTUR je právě jeho schopnost efektivně pracovat s malými průtoky vody a nízkými spády. Například při průměru rotoru 0,6 m a spádu 1 m a průtoku 100 l/s má turbína výkon 0,5 kW. Denní výroba tak činí 12 kWh elektrické energie.

Pokud se do jedné soustavy zapojí čtyři stroje PROTUR I s celkovou produkcí 10 kWh za den, na spádu 0,8 m, tak za rok vyrobí až 3,7 MWh elektrické energie. Tedy o něco více, než ročně spotřebuje jedna domácnost.

Právě čtyři takové turbíny jsou nyní nainstalované v Elektrárně Ledvice, kde je spád 0,85 m a průtok vody na jednu turbínu je 40 l/s. Jejich součástí je i bateriové úložiště o kapacitě 12 kWh. Při hledání optimální aplikace zapojení odvalovacích turbín bylo přitom zvoleno umístění na odtoku z pojistných nádrží technologie likvidace odpadních vod, takže je využitý zbytkový energetický potenciál vyčištěných odpadních vod odcházejících z elektrárny.

KONTAKT

Petr Frydrych, MBA


frydrych@protur-turbine.com

Miloš Janeček

+420 724 259 934
janecek@protur-turbine.com

Lukáš Chmel, MBA


chmel@protur-turbine.com