Instalace dvou turbín PROTUR I na pojistkových nádržích areálu likvidace odpadních vod

ČEZ, a.s. Prunéřov

Ve dnech 16. 8. až 18. 8. 2021 se na odtoku z pojistkových nádrží stanice LOV Elektráren Prunéřov uskutečnila montáž dvou turbín PROTUR I. Ty byly v tomto případě uspořádány do tandemového provedení, které dokáže mnohem efektivněji reagovat na měnící se denní průtoky vody. Vyrobená elektrická energie je ukládána v bateriovém uložišti a následně využívána k osvětlování areálu LOV.