Čistírna odpadních vod Miškovice (Kbely)

PVS a PVK Praha, čistírna odpadních vod Miškovice

Technicky poměrně složitá instalace turbín z důvodu místních podmínek, které umožňovaly pouze omezený spád.  Proto musel být zhotoven i specifický nátokový systém přivádějící vodu k turbínám. Instalace je realizována včetně potřebné elektrické části a bateriového úložiště. Vyrobená energie je využívána k osvětlení areálu. Turbíny slouží jako záložní zdroj pro případ výpadku sítě.