Výstupní kanál čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod  Žďár nad Sázavou

PROTUR je umístění na odtoku vyčištěné vody do řeky Sázavy. Energie se ukládá do bateriového úložiště a následně je využívána k osvětlení areálu. ČOV pracuje s kapacitou 35 tis odběrných míst a turbínou protéká 90 – 150 l/s.